JLPT – Mezinárodní jazyková zkouška z japonštiny

JLPT zkouška japonština

Chcete získat certifikát z japonštiny nebo si pouze ověřit své znalosti tohoto jazyka? Japanese Language Proficiency Test (ve zkratce JLPT), je mezinárodně uznávaná zkouška, která vám to umožní. Pojďme se na tuto zkoušku podívat detailněji.

Předložení certifikátu je nejsnazší způsob, jak potenciálnímu zaměstnavateli doložit své znalosti. Test vám však také pomůže zhodnotit své znalosti japonštiny a objevit konkrétní slabé stránky, na kterých byste měli zapracovat. Test je totiž rozdělen na 3 části – gramatiku a čtení, slovní zásobu, a poslech, které následně dostanete vyhodnoceny zvlášť.

Obsah a formát zkoušky

Mezi jednotlivými částmi JLPT bohužel chybí ústní část zkoušky – rozhovor. Kromě tohoto nedostatku je však zkouška velmi komplexní. V rámci testu slovní zásoby nebo čtení si prověříte svou znalost znaků kandži. Test je navíc v japonštině, takže i instrukce nebo konkrétně otázky v poslechu jsou japonsky, což přidává na obtížnosti pro ty, kteří na test dorazí poprvé a jsou přihlášeni na základní úroveň N5.

Vlastní zkušenost: Osobně mě nejvíce překvapil poslech. Náročnost je samozřejmě subjektivní a záleží na vašich znalostech, nicméně ze studia angličtiny jsem byl zvyklý, že je vše vždy zopakováno dvakrát. Na JLPT tomu tak není – nejdříve je vyslovena otázka, posléze rozhovor, ze kterého máte odvodit odpověď, a poté znovu otázka. Rozhovor tak neslyšíte dvakrát a pokud něco přeslechnete, nemáte již šanci se to na poté více zaměřit a zjistit správnou odpověď.

Měl jsem také pocit, že v případě úrovně N5 nebylo na test příliš času. Při čtení jsem například neměl problém porozumět textu, avšak přeci jen zvládnout opravdu rychle číst japonský text složený ze 3 abeced není nic jednoduchého.

Proto doporučuji – v případě že začínáte a chcete jít na JLPT úrovně N5 – zaměřit se především na nácvik poslechu a čtení.

Odstupňování zkoušky

JLPT je odstupňována na 5 úrovní. Čím nižší číslo, tím vyšší úroveň. Test základní znalosti proto značí N5.

N5

Na této úrovni je pro splnění nutné znát základní věty v hiraganě, katakaně a omezeném počtu kandži. Potřeba je znalost 800 slovíček a 100 znaků kandži.

Test trvá dohromady 105 minut a je rozdělený do 3 částí s přestávkami (slovní zásoba 25 minut, gramatika a čtení 50 minut a poslech 30 minut).

N4

O úroveň vyšší zkouška vyžadující znalost komplexnější gramatiky a dalších aspektů jazyka. Nutná je znalost 1500 slovíček a 300 znaků kandži.

Test již trvá 125 minut (30 minut slovní zásoba, gramatika a čtení 60 minut a poslech 35 minut).

N3

N3 je test pro středně pokročilé a jeho zvládnutí by mělo signalizovat schopnost zvládnutí běžné konverzace. Zvládnout pro tuto úroveň musíte 3700 slovíček a 650 znaků kandži. Nárůst oproti předchozí úrovni je zde značný.

Test v tomto případě zabere už 140 minut (30 minut slovní zásoba, gramatika a čtení 70 minut a poslech 40 minut).

N2

N2 je obecně považována za business úroveň. Pokud tedy chcete japonštinu naplno využít ve své kariéře, tato úroveň by měla být vaším cílem. Znát byste však před tímto testem měli 6000 japonských slovíček a 1000 znaků kandži.

U této a nejvyšší úrovně je již test rozdělen pouze do 2 částí. Celkově trvá 155 minut (slovní zásoba a gramatika 105 minut a poslech 50 minut).

N1

N1 je úroveň, která je přirovnávána k rodilým mluvčím a tento certifikát tak značí precizní znalost japonštiny. Pro test je doporučená znalost 18000 slovíček a 2000 znaků kandži.

Test nejvyšší úrovně trvá 170 minut (slovní zásoba a gramatika 105 minut a poslech 60 minut).

Bodování

Co se týče bodového hodnocení, jednotlivé úrovně JLPT se v něm od sebe více či méně liší. N4 a N5 jsou v rámci bodování rozděleny na 2 sekce (přestože test má 3 části). Slovní zásoba a gramatika je sloučena do jedné sekce se čtením. Druhou sekci potom tvoří poslech.

Úroveň Celkové body Body dle sekce
Jazyková znalost – slovní zásoba, gramatika, čtení Poslech
Rozsah bodů Celková bodová hranice Rozsah bodů Bodová hranice sekce Rozsah bodů Bodová hranice sekce
N4 0-180 bodů 90 bodů 0-120 bodů 38 bodů 0-120 bodů 19 bodů
N5 0-180 bodů 80 bodů 0-120 bodů 38 bodů 0-120 bodů 19 bodů

 
Nevýhodou je, že hodnocení za slovní zásobu, gramatiku a čtení je dohromady, a tak nemůžete příliš rozlišit, zda je například čtení vaší slabou stránkou. Na druhou stranu jednotlivé sekce mají vedle celkové bodové hranice vlastní bodové hranice, a tak oproti vyšším úrovním je mírně snazší uspět, jelikož jsou 2 části sloučeny do jedné.

Úroveň Celkové body Body dle sekce
Jazyková znalost – slovní zásoba, gramatika Čtení Poslech
Rozsah bodů Celková bodová hranice Rozsah bodů Bodová hranice sekce Rozsah bodů Bodová hranice sekce Rozsah bodů Bodová hranice sekce
N1 0-180 100 bodů 0-60 bodů 19 bodů 0-60 bodů 19 bodů 0-60 bodů 19 bodů
N2 0-180 90 bodů 0-60 bodů 19 bodů 0-60 bodů 19 bodů 0-60 bodů 19 bodů
N3 0-180 95 bodů 0-60 bodů 19 bodů 0-60 bodů 19 bodů 0-60 bodů 19 bodů

 
V tabulkách je vidět, že celková bodová hranice se s každou úrovní zvyšuje. V případě N5 je tak nutné dosáhnout “pouze” 45 %, kdežto u N1 je to přes 55 %. Pro nováčky to má tu výhodu, že pokud půjdou na N5 a dosáhnou například 160 bodů, zjistí, že úroveň N4 by pro ně také neměla být problémem. Pokud ale dosáhnou třeba 90 bodů, tak certifikát sice získají, ale na to, aby zvládli další úroveň se budou muset intenzivně věnovat studiu (můj případ :)).

Výsledek JLPTMůj výsledek z JLPT N5

Porovnání odstupňování

Pokud jste se učili i jiný cizí jazyk, tak víte, je se běžně používá stupňování A1-C2. Tento systém hodnocení znalosti jazyka vychází především ze znalosti daného počtu slovíček. Pokud si systémy hodnocení znalosti jazyka porovnáme, zjistíme, že úroveň japonštiny N5 se již blíží spíše k úrovni A2.

Úroveň A1 totiž vyžaduje znalost pouze 500 slovíček a úroveň A2 1000 slovíček. V případě N5 je to 800 slovíček. Navíc je potřeba zvládnout 100 znaků kandži. Kandži je však aspekt, který obecně dělá z japonštiny náročnější jazyk, a tak jej nelze brát příliš v potaz.

U vyšších úrovní se rozdíly již snižují a u úrovně N3 je již počet slovíček nižší, než u úrovně B2 (N3 – 3700 slovíček, B2 – 4000 slovíček). N2 je potom z pohledu počtu slovíček přesně mezi úrovní B2 a C1 (N2 – 6000 slovíček, C1 – 8000 slovíček). V případě N1 je oproti C2 slovíček více, avšak tyto úrovně víceméně představují podobnou úroveň znalosti cizího jazyka.

Kde, kdy a za kolik?

Zkoušky JLPT všech úrovní momentálně probíhají jednou ročně v prosinci také v České republice, konkrétně v Brně na Mendlově univerzitě. Více informací najdete na webu Japonského centra Brno.

V roce 2018 se zkouška bude konat 2. prosince. Čas na přihlášení již však vypršel – bylo možné do 26. září. Přihlašování probíhá každý rok od poloviny srpna. Testy probíhají v mnoha světových městech ve stejný den, a tak lze předpokládat, že se termíny příliš měnit nebudou.

JLPT probíhá dvakrát ročně, kromě prosince ještě v červenci. V České republice jak už bylo zmíněno je to pouze jednou, avšak v červenci si na test můžete vyrazit například do Varšavy, Berlína či dalších měst.

Cena za zkoušku je 900 Kč, což je v porovnání se zkouškami z jiných jazyků velmi dobrá cena. Příčinou je především absence ústní části zkoušky, díky čemuž lze zkoušku uspořádat hromadně.

Zkušební testy a aplikace

Pokud si nejste jisti, jestli už jste připraveni zúčastnit se JLPT, mohly by vám pomoci zkušební testy, najdete je ZDE.

Mobilních aplikací zaměřených na přípravu na JLPT je více. Konkrétně bych vám doporučil JLPT Practise, další aplikace ale budou velmi podobné. Klíčové je, že formát testů je velmi podobný reálné podobě testu.

Jaké máte s JLPT zkušenosti vy? Pokud máte nějaké dotazy ohledně JLPT, ozvěte se do komentářů.

Zdroj: www.jlpt.jp

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *